Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin päättäjä 

Tallinnan suomalainen seurakunta  on ulkosuomalaisseurakunta, joka kuuluu Viron evankelis-luterilaiseen kirkkoon Eesti Evangeelne Luterlik kirik. Suomen evankelisluterilainen kirkko lähettää seurakuntaan papin. 

Virossa seurakunnat ovat voittoa tuottamatomia yhdistyksiä Mittetulundus Ühing MTÜ. Kirkolla ei ole verotusoikeutta. Seurakunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen, ja sen työtä johtaa kirkkoherra yhdessä seurakunnan johtokunnan ja kirkkoneuvoston kanssa. 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkoneuvosto kirikunõukogu , jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18-vuotta täyttäneet konfirmoidut ja jäsenmaksun maksaneet seurakunnan täysivaltaiset jäsenet.  

Kirkkoneuvosto valitsee johtokunnan juhatus, joka tehtävänä on yhdessä kirkkoherran kanssa suunnitella seurakunnan toimintaa ja valmistella toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätös kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi Viron ev.lut. kirkon Konsistoriin sekä Äriregisteriin. Seurakunnan papit kuuluvat sekä kirkkoneuvostoon että johtokuntaan. 


Ljuba Aasma

Kirkkoneuvosto
(+372) 51912324

Irma Kantola

Johtokunta

Kaarina Karvonen

Kirkkoneuvosto

Riitta Kemppainen

Johtokunta
(+372) 5128843

Eeva Luoto

Kirkkoneuvosto

Reino Luoto

Kirkkoneuvosto

Antti-Pekka Mustonen

Johtokunta, varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston jäsen
(+372) 53872813

Pentti Nokelin

Johtokunnan puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston jäsen
(+372) 5012514

Aino Pakkonen

Johtokunta, kirkkoneuvosto
(+372) 59031005

Mika Reiman

Kirkkoneuvoston ja johtokunnan jäsen
(+372) 53076466

Einar Värä

Kirkkoneuvosto, varajäsen