Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto ja johtokunta 2021-2025

18.2.2021 20.06

Kiitos vaalitoimikunnalle sekä kaikille äänestäjille! 

 

Tallinnan suomalaisen srk:n kirkkoneuvostoon 2021-2025 valittiin:

Ljuba Aasma, Mette Kaminen, Kaarina Karvonen, Eeva Luoto, Reino Luoto, Antti-Pekka Mustonen, Pentti Nokelin, Aino Pakkonen, Mika Reiman ja varalle Einar Värä.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pentti Nokelin. Muut johtokunnan jäsenet 2021-2025: Antti-Pekka Mustonen vpj, Mette Kaminen, Mika Reiman sekä Riitta Kemppainen ja Irma Kantola. 

 

+ + + 

Ote järjestäytymiskokouksen pöytäkirjasta 16.2.2020:  

 

Kirkkoneuvostoon valittiin yhdeksän jäsentä seuraavin äänimäärin:

Mustonen Antti-Pekka 18 ääntä

Pakkonen Aino 13 ääntä

Nokelin Pentti 12 ääntä

Reiman Mika 12 ääntä

Luoto Eeva 11 ääntä

Luoto Reino 11 ääntä

Aasma Ljuba 10 ääntä

Kaminen Mette 10 ääntä

Karvonen Karina 8 ääntä

Varajäseneksi

Värä Einar 7 ääntä

 

Äänestämässä kävi yhteensä 26 äänioikeutettua. Ääniä annettiin 112 hyväksyttyä ääntä.

Hylättyjä ääniä ei ollut..

Päätös: Vaalin tulos hyväksyttiin yksimielisesti