Ripari huipentuu konfirmaatioon

Rippikoulu on elämänkoulu, jossa opitaan omasta itsestä, elämästä ja kirkon uskosta, riparilla saa ystäviä. Moni löytää siellä uusia ajatuksia ja polkuja elämäänsä. Ripari on askel aikuisuuteen. 

Rippikoulu päättyy juhlallisen konfirmaatiomessuun, johon kutsutaan riparilaiset perheineen ja kummeineen. Konfirmoitavat lausuvat uskontunnustuksen yhdessä seurakunnan kanssa ja jokainen siunataan kätten päälle panemisella. Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista: seurakunta, vanhemmat ja kummit rukoilevat aikuistuvan nuoren puolesta. Kummi tai muu nuoren läheinen kutsutaan mukaan siunaaman konfirmoitavaa nuorta yhdessä messun toimittajien ja rippikoulun opettajien kanssa.

Konfirmaatiomessua vietetään yleensä sunnuntain messun yhteydessä. Ehtoollispöytään ovat kaikki tervetulleita. Lopuksi jaetaan kofirmaatiotodistukset.

Konfirmaatiossa saa seurakunnan täysivaltainen jäsenen oikeudet: toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja täysi-ikäisenä voi olla ehdolla seurakuntavaaleissa. Rippikoulu tarvitaan kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen.

Rippikoulun voi käydä vaikka ei osallistu konfirmaatioon.

Kaste ja konfirmaatio kuuluvat yhteen. 

Rippikouluun osallistuminen edellyttää

Rippikouluun ilmoittautuvan tulee täyttää kyseisenä vuonna  15 vuotta. Rippikouluun voi tulla, vaikka ei kuuluisi kirkkoon, riparin yhteydessä voi vanhempien luvalla liittyä kirkkoon. Mikäli rippikoulun jälkeen haluaa liittyä kirkon jäseneksi, toimitetaan kaste ennen konfirmaatiota.

Tallinnan suomalaisessa seurakunnassa järjestetään rippikoulua tarpeen mukaan, esimerkiksi aikuisripari. Ota yhteyttä!

Rippikouluun Suomeen - ilmoittaudu ajoissa

Ulkomailla asuva nuori voi osallistua rippikouluun Suomessa. Jokaisessa suomalaisessa seurakunnassa järjestetään vuosittain ainakin yksi ripari, suurimmissa kymmeniä.  Mahdollisuuksia on monia erilaisia.

Perinteisten rippileirien lisäksi on erilaisia harrastusripareita, kaupunkiripareita ja erityisryhmien ripareita. Ilmoittautuminen seuraavan vuoden rippikouluihin on edeltävän vuoden alkusyksystä.

Erilaisia vahtoehtoja:

1. Rippikoulun voi käydä kotiseurakunnassa Suomessa. Kotiseurakunta on se seurakunta, johon on viimeksi Suomessa kuulunut. 

2. Esimerkiksi Suomen Lähetysseura ja Nuori Kirkko järjestävät kansainvälisiä rippileirejä, joilla yhteisenä kielenä ovat englanti ja suomi. Osallistujista puolet on ulkosuomalaisia nuoria. 

3. Monet järjestöt ja herätysliikkeet järjestävät rippikouluja, joihin nuoret tulevat eri puolilta Suomea, joskus kauempaakin. 

Seurakuntaan tutustumisen jakson voit suorittaa Tallinnan suomalaisessa seurakunnassa. Katso osio Nuoret tai ota yhteyttä: hannele.paivio@evl.fi. Tutustumisjakson todistus tarvitaan riparille. 

Ehtoollisen vietto konfirmaatiossa

Rippikoulusta eväitä elämään

Rippikoulu on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran. Se on kirkon kasteopetusta, jonka aikana saat eväitä elämään. 

Riparin voi käydä leiri-, päivä- tai iltarippikouluna. Leirimuotoinen rippikoulu on Suomessa erityisen suosittu.

Riparipäivät koostuvat erilaisista työskentelyistä, joissa pääsee itse tekemään, kokemaan ja pohtimaan elämänkysymyksiä ja uskoa sekä hyvästä ruoasta, iltaohjelmista, laulusta ja naurusta.

Papin ja muiden seurakunnan työntekijöiden lisäksi riparilla vastuuta kantavat isoset eli ryhmänohjaajat. Joskus mukana voi olla myös vapaaehtoisia aikuisia.