Tahdon!

Avioliitto on yhdessä ja yhteen kasvamista. Se on koko elämän mittainen yhteinen polku iloineen ja suruineen, myötä- ja vastamäkineen. Avioliitto kysyy tahtoa rakastaa ja osoittaa rakkautta.

Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään yhteiselle liitolle Jumalan siunausta. Se on myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimituksella tulee olla kaksi todistajaa.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. (1 Kor. 13:4)

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen. Avioliittoon vihkiminen on kunkin maan lakien mukainen juridinen toimitus, hieman erilaisine säädöksineen.  

Tallinnan suomalainen seurakunta vuokraa Tallinnassa ruotsalaista Pyhän Mikaelin kirkkoa Rootsi Mihki kirik, joka sijaitsee Tallinnan vanhassa kaupungissa (Rüütli 9). 

 

Lue lisää avioliittoon vihkimisestä/avioliiton siunaamisesta Virossa.. tällä sivulla: Tervetuloa Viroon viettämään häitä!

Kuusi askelta kohti kirkkohäitä

 1. Hääpäivä ja kirkko, pappi ja kanttori
 2. Avioliiton esteiden tutkinta ja kuulutukset
 3. Vihkimisen edellytykset
 4. Kustannukset
 5. Vihkikeskustelu
 6. Vihkiminen

Tervetuloa Viroon viettämään häitä!

Virolaisen id-kortin lisäksi tarvitaan kaikkien avioesteiden tutkinnan viralliset käännökset viroksi tai englanniksi. Lisätietoja saa Suomen maistraatista. Lisäksi vihkivällä papilla pitää olla Viron Sisäministeriön vihkilupa.

Siviilivihkiminen maistraatissa Suomessa ja avioliiton siunaaminen Virossa käy keveämmin. Se edellyttää maistraatin todistusta avioliiton solmimisesta. Siunaamisen toimittaa pappi. 

Avioliiton siunaaminen  voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, hääparin valitsemassa paikassa. Se on lähes samanlainen kuin vihkiminen, hääpukuineen, häämarsseineen ja tahdon-kysymyksineen. Sanamuodoissa on eroa, esimerkiksi aviopuolisoiksi julistamisen sijaan todetaan: "te olette ottaneet toinen toisenne aviopuolisoiksi." Hääväki tuskin huomaa eroa.

Siviilivihkiminen on tavallinen Euroopassa, jossa ensin käydään maistraatissa yhdessä todistajien kanssa. Sen jälkeen avioliiton siunaaminen tapahtuu kirkossa, johon kutsutaan sukulaiset ja ystävät. Hääjuhlaa vietetään kirkkotilaisuuden jälkeen.

Kustannukset. Virossa ei ole kirkollisveroa, jonka vuoksi kirkollisten toimitusten kustannukset koostuvat toisin kuin kotiSuomessa eli palvelusta maksaa palvelun tilaaja. Kirkon vuokra on noin 150-200 euroa, lisäksi papin ja urkurin matkakulut ja toimituspalkkio, noin 100-200 euroa. Loppusumma riippuu matkan pituudesta vihkipaikalle.

Suomalainen seurakunta perii vihkimisen järjestelyistä 100 euroa, joka tulee maksaa ennen kuin avioliiton siunaamisen/vihkimiseen liittyvät järjestelyt aloitetaan. Maksua ei palauteta, vaikka toimitus siirtyisi muualle tai peruuntuisi.    

Seurakunnan tilinumero löytyy hääsivulta, alhaalla oikealla.

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tai toivot suomenkielisen papin hääjuhlaanne Virossa.

Hääpari
Kirkon alttari hääkukat

Esteiden tutkinta ja kuulutukset

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle.

Avioesteiden tutkinta tehdään Suomessa kotiseurakunnassa tai maistraatissa. Todistus tulee esittää, kun vihkimisestä sovitaan. 

Virossa vihkiminen edellyttää, että molemmilla on virolainen ID-kortti. Sen hankkimiseen on hyvä varata pari kuukautta aikaa.  Lisäksi tarvitaan kotimaasta todistus avioliiton esteiden tukinnasta sekä dokumenttien virallinen käännös viroksi tai englanniksi. 

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Avioliittoon vihkiminen on kirkon pyhä toimitus ja samalla juridinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Vihittävien olla rippikoulun käyneitä Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm.

 • Suomen ortodoksinen kirkko
 • Katolinen kirkko Suomessa
 • Helluntaiseurakunnat
 • Suomen Adventtikirkko
 • Suomen Vapaakirkko
 • Suomen Baptistikirkko

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin avioliiton siunaaminen on mahdollista ja sitä edeltää yleensä avioliiton solmiminen maistraatissa.

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa