Tahdon!

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä
mutta minulta puuttuisi rakkaus,
olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
(1. Kor. 13: 1)

Avioliitto on yhdessä ja yhteen kasvamista. Se on koko elämän mittainen yhteinen polku iloineen ja suruineen, myötä- ja vastamäkineen. Avioliitto kysyy tahtoa rakastaa ja osoittaa rakkautta.

Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään yhteiselle liitolle Jumalan siunausta. Se on myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimituksella tulee olla aina kaksi todistajaa. Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen.

Tallinnan suomalaisessa seurakunnassa on mahdollista toimittaa kirkollinen avioliiton siunaaminen (vir. laulatus), joka on muodoiltaan lähes identtinen avioliittoon vihkimisen kanssa. Suomalaisen seurakunnan kirkkoherra ei kuitenkaan toimi Virossa vihkivänä viranomaisena, joten avioliiton siunaamista edeltää aina avioliiton solmiminen DVV:n toimipisteessä (entinen maistraatti).

Tervetuloa Viroon viettämään häitä!

Virolaisen id-kortin lisäksi tarvitaan kaikkien avioesteiden tutkinnan viralliset käännökset viroksi tai englanniksi. Lisätietoja saa Suomen maistraatista. Lisäksi vihkivällä papilla pitää olla Viron Sisäministeriön vihkilupa.

Siviilivihkiminen maistraatissa Suomessa ja avioliiton siunaaminen Virossa käy keveämmin. Se edellyttää maistraatin todistusta avioliiton solmimisesta. Siunaamisen toimittaa pappi. 

Avioliiton siunaaminen  voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, hääparin valitsemassa paikassa. Se on lähes samanlainen kuin vihkiminen, hääpukuineen, häämarsseineen ja tahdon-kysymyksineen. Sanamuodoissa on eroa, esimerkiksi aviopuolisoiksi julistamisen sijaan todetaan: "te olette ottaneet toinen toisenne aviopuolisoiksi." Hääväki tuskin huomaa eroa.

Siviilivihkiminen on tavallinen Euroopassa, jossa ensin käydään maistraatissa yhdessä todistajien kanssa. Sen jälkeen avioliiton siunaaminen tapahtuu kirkossa, johon kutsutaan sukulaiset ja ystävät. Hääjuhlaa vietetään kirkkotilaisuuden jälkeen.

Kustannukset. Virossa ei ole kirkollisveroa, jonka vuoksi kirkollisten toimitusten kustannukset koostuvat toisin kuin kotiSuomessa eli palvelusta maksaa palvelun tilaaja. Kirkon vuokra on noin 150-200 euroa, lisäksi papin ja urkurin matkakulut ja toimituspalkkio, noin 100-200 euroa. Loppusumma riippuu matkan pituudesta vihkipaikalle.

Suomalainen seurakunta perii vihkimisen järjestelyistä 100 euroa, joka tulee maksaa ennen kuin avioliiton siunaamisen/vihkimiseen liittyvät järjestelyt aloitetaan. Maksua ei palauteta, vaikka toimitus siirtyisi muualle tai peruuntuisi.    

Seurakunnan tilinumero löytyy hääsivulta, alhaalla oikealla.

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja tai toivot suomenkielisen papin hääjuhlaanne Virossa.

Hääpari
Hääpari poistuu kirkosta.

Kuusi askelta kirkkohäihin

  1. Sopikaa vihkipäivä, hääpaikka ja vihkipappi.
  2. Tehkää avioliiton esteiden tutkinta.
  3. Hankkikaa kuulutukset.
  4. Varmistakaa kirkollisen vihkimisen edellytykset.
  5. Käykää vihkipapin kanssa toimituskeskustelu.
  6. Tulkaa yhdessä alttarille.

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa