Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin päättäjä 

Tallinnan suomalainen seurakunta  on ulkosuomalaisseurakunta, joka kuuluu Viron evankelis-luterilaiseen kirkkoon Eesti Evangeelne Luterlik kirik. Suomen evankelisluterilainen kirkko lähettää seurakuntaan papin. 

Virossa seurakunnat ovat voittoa tuottamatomia yhdistyksiä Mittetulundus Ühing MTÜ. Kirkolla ei ole verotusoikeutta. Seurakunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen, ja sen työtä johtaa kirkkoherra yhdessä seurakunnan johtokunnan ja kirkkoneuvoston kanssa. 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkoneuvosto kirikunõukogu , jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18-vuotta täyttäneet konfirmoidut ja jäsenmaksun maksaneet seurakunnan täysivaltaiset jäsenet.  

Kirkkoneuvosto valitsee johtokunnan juhatus, joka tehtävänä on yhdessä kirkkoherran kanssa suunnitella seurakunnan toimintaa ja valmistella toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätös kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi Viron ev.lut. kirkon Konsistoriin sekä Äriregisteriin. Seurakunnan papit kuuluvat sekä kirkkoneuvostoon että johtokuntaan. 


Ljuba Aasma

Kirkkoneuvosto
(+372) 51912324

Helena Bergman

Kirkkoneuvosto
(+358) 407613488


Julia Ignatjeva

Kirkkoneuvosto
(+372) 6529718

Toimin suntiona suomalaisen seurakunnan messussa Pyhän Mikaelin kirkossa.


Riitta Kemppainen

Johtokunta
(+372) 5128843


Pentti Nokelin

Johtokunta, kirkkoneuvosto
(+372) 5012514

Aino Pakkonen

Johtokunta, kirkkoneuvosto
(+372) 59031005

Raija Pedersen

Kirkkoneuvosto
(+372) 56206842