Surusta ja kriisistä voi selviytyä

"Älä pelkää äläkä lannistu.
Herra, sinun Jumalasi,
on sinun kanssasi kaikilla teilläsi."
(Joos. 1:9)

Monenlaiset yllättävät tapahtumat voivat järkyttää mieltä: läheisen menehtyminen, oma tai läheisen loukkaantuminen, sairastuminen, vammautuminen, työttömäksi jääminen tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Tukea vaikeaan tilanteeseen voi saada sairaalapastorilta tai Tallinnan suomalaisen seurakunnan papeilta.

Lyhty