Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin päättäjä 

Tallinnan suomalainen seurakunta  on ulkosuomalaisseurakunta, joka kuuluu Viron evankelis-luterilaiseen kirkkoon Eesti Evangeelne Luterlik kirik. Suomen evankelisluterilainen kirkko lähettää seurakuntaan papin. 

Virossa seurakunnat ovat voittoa tuottamatomia yhdistyksiä Mittetulundus Ühing MTÜ. Kirkolla ei ole verotusoikeutta. Seurakunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen, ja sen työtä johtaa kirkkoherra yhteistyössä seurakunnan johtokunnan ja kirkkoneuvoston kanssa. 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkoneuvosto kirikunõukogu , jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18-vuotta täyttäneet konfirmoidut ja jäsenmaksun maksaneet seurakunnan täysivaltaiset jäsenet.  

Kirkkoneuvosto valitsee johtokunnan juhatus, joka tehtävänä on yhdessä kirkkoherran kanssa suunnitella seurakunnan toimintaa ja valmistella toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätös kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi Viron ev.lut. kirkon Konsistoriin sekä Äriregisteriin. Seurakunnan papit kuuluvat sekä kirkkoneuvostoon että johtokuntaan. 


Ljuba Aasma
KirkkoneuvostoHelena Bergman

Helena Bergman
Kirkkoneuvosto

(+358) 407613488Marjaliisa Huusko

Marjaliisa Huusko
Kirkkoneuvosto


(+372) 53446481Julia Ignatjeva

Julia Ignatjeva
Kirkkoneuvosto

(+372) 6529718

Esittely

Toimin suntiona suomalaisen seurakunnan messussa Pyhän Mikaelin kirkossa.Riitta Kemppainen

Riitta Kemppainen
JohtokuntaAntti-Pekka Mustonen
Johtokunnan puheenjohtaja


(+372) 53872813Pentti Nokelin

Pentti Nokelin
Johtokunta, kirkkoneuvosto


(+372) 5012514Aino Pakkonen
Johtokunta, kirkkoneuvosto


Raija Pedersen
Kirkkoneuvosto

(+372) 56206842Mika Reiman

Mika Reiman
Kirkkoneuvosto


(+372) 53076466