EELK finska S:t Peter's församlingen suomi / eesti / english

Församlingen

Den finska S:t Peter's församlingen är en av de nationella församlingarna inom  Estniska evangeliska lutherska kyrkan. Vi betjäner alla finländare som bor i Estland eller besöker Estland.

Gudstjänst på finska varje söndag i Svenska S:t Mikaels kyrka klockan 10 (Svenska kyrkan ligger i Gamla Stan (Vanalinn) på Rüütli 9).

Kyrkliga förrättningar enligt Kyrkohandbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på finska, svenska och engelska. När det gäller: * dop * konfirmation  * vigsel * begravning kontakta kyrkoherden för vidare information.

För vidare information, vänligen ta kontakt med kyrkoherden Hannele Päiviö, telefonen +372 5625 0930 eller med e-mail hannele.paivio@eelk.ee och hannele.paivio@evl.fi. 
Turistpastor Markku Päiviö tel.+372 5693 1123 email markku.paivio@eelk.ee
 

Kontor: Pärnu mnt 8-6 | Postadress: Rüütli 9, 10130 Tallinn, Estland | telefon +372 644 6847 | tallinna.soome@eelk.ee